Välj bland våra kursveckor under 2020 och 2021

Boka din kurs direkt hos en kvalitetssäkrad kursarrangör med ett av Sveriges största utbud. Hos oss får du handledare som gör skillnad.

Upplevelsebaserad

Upplevelsebaserad

UGL skiljer sig från traditionell ledarskapsutbildning genom att den inte vuxit fram utifrån en specifik teori eller i syfte att lära ut ”rätt sätt” att göra saker. Istället bygger den på en upplevelsebaserad modell som utgår från deltagarnas reflektion ”här och nu”, det vill säga vad som händer med dem själva och i gruppen när de genomför olika uppgifter som illustrerar grupptryck, kommunikation, beslutsfattande och gemensam problemlösning.

Vetenskaplig grund

UGL bygger på Susan A Wheelans forskning om arbetsgrupper, att utgå ifrån vetenskap ger en större trygghet när människor utvecklar sig själva och sin omgivning. Det finns ingen annan kurs idag som kan ge den insikt om både dig själv, hur du fungerar och samtidigt skapa förståelse för din omgivning och varför de agerar som de gör. Kursen vänder sig till alla, oavsett position eller förkunskaper. Men din UGL-utbildning är krävande med långa arbetsdagar och mycket personligt engagemang.

kursens mål

Under kursen får du ökad förståelse för och förmåga att hantera:
• Känslors inverkan på individ- och gruppnivå
• Behov och drivkrafter bakom dina egna och andras beteenden
• Värderingars inverkan på relationer och ledarskap
• Konflikters betydelse
• Framgångsrik kommunikation • utvecklande feedback och feedforward
• olika stadier i en grupps utveckling
• hur normer påverkar gruppens arbete
• beslutsfattande i grupp
• ledarskap i grupp

Beskrivning av Carrarias UGL

Våra handledare är handplockade,  har stor erfarenhet av att leda och utveckla arbetsgrupper. Vilka handledare som genomför kursen, och hur handledarparet samspelar påverkar kursens utfall i hög grad. Hos carraria får du handledare som är professionella och abetar med äkta lust i uppdraget, samtliga lever vår värdegrund som är i ständig utveckling. Alla handledare innehar aktuell certifiering från, och följer UGL konceptet enligt försvarshögskolans krav.

Läs mer om UGL kursen

Boka din UGL plats redan idag

Här bokar du dig snabbt och enkelt den UGL vecka som passar dig bäst, pris 25 500kr.
Det finns många olika veckor att välja på under 2020 och 2021.

Vad säger våra deltagare?

Kompletterande utbud

Kurser och utveckling som ger mervärde, vidare utveckling.
UGL sjätte dagen

UGL sjätte dagen

En uppföljningsdag ca 3 mån efter din UGL där gruppen återses och utbyter erfarenheter och fördjupar delar av kursens innehåll. Denna dagen ingår i kursavgiften men är såklart valfri.

UGL uppföljningsdag

UGL uppföljningsdag

ca var 4é månad erbjuder vi en öppen utvecklingsdag för alla som gått UGL. Här kan du utbyta erfarenheter och ta del av nyheter/ aktuell forskning inom UGL´s område. Möjlighet att påverka innehållet finns.

Utvecklande ledarskap (UL)

Utvecklande ledarskap (UL)

Utvecklande Ledarskap, UL, är en ledarskapsmodell framtagen av Försvarshögskolan och som sedan 2004 tillämpas inom såväl statlig och kommunal sektor som inom det privata näringslivet. UL bygger på den amerikanska modellen Tranformational Leadership.

The Human Element THE

The Human Element THE

En ledarskapsvecka för dig som vill ta ditt ledarskap till en ny nivå. Kanske önskar du bli tydligare i din kommunikation, bättre förstå vad det är som håller dig tillbaka ibland, förstå varför det skaver hos dig i en del samarbeten, hitta kraften och mer mod att ta de steg du längtar efter. The Human Element (THE) är ingen quick-fix. THE bidrar till dig med kraftfulla verktyg för ett hållbart arbetsliv.

Konflikhantering och kommunikation

Konflikhantering och kommunikation

Teori kring konflikter och dess uppkomst samt metoder och verktyg för en praktisk konflikthantering och bättre kommunikation. Kursplats och datum efter kundens önskemål. Genomföres endast efter upphandling.

GDQ-mätning

GDQ-mätning

Ett bra samarbete på arbetsplatsen är grunden för ett bra resultat. GDQ är ett verktyg som ger möjlighet att mäta hur långt gruppen kommit i sin grupputveckling. Mätverktyget lär vara det enda i sitt slag som är vetenskapligt validerat.

Teambook

Teambook

Teambook är ett effektivt stödsystem för utvecklings- och förändringsarbeten i team. Digital och över tid. Den kartlagda utvecklinspotentialen blir uppföljningsbar och ser till att de viktiga frågorna hålls levande. Teambook lägger ansvaret i ”rätt knä”. Det är teamet som behöver göra skillnad om det ska bli någon effekt. Det går inte att tänka sig till förändring – det behöver göras. Användbarheten gör det lätt att följa teamet, coacha och att sätta in rätt stöd vid rätt tid. Programmet skräddarsys för varje team, med just deras uppföljningar och de tjänster som behövs. Systemet är utvecklat i Sverige, av ett litet företag med stor passion för resultatförbättring.

Kompletterande utbud

Några av våra kunder

Våra handledare

Stephan Eberdal

Stephan Eberdal

Monika Götesdotter

Monika Götesdotter

Lasse Karlsson

Lasse Karlsson

Ann-Kristin Larsson

Ann-Kristin Larsson

Daniel Humble

Daniel Humble

Patrik Lovén

Patrik Lovén

Ingrid Waldenström

Ingrid Waldenström

Kerstin Nyman

Kerstin Nyman

Våra partners som vi gärna och ofta samarbetar med.

Carraria AB

Göteborgsvägen 19

504 35 Borås

08-73 77 607
info@carraria.se

Vill du veta mer?